Ha egy kereskedő vevőcsalogatás céljából úgy hirdet, hogy „Különleges ajánlat, csak ma!” – mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fogyasztó azonnali döntéshozatalra kényszerítésének céljából hamisan azt állítja, hogy a termék csak nagyon korlátozott ideig kapható különleges feltételek mellett -, amelynek révén a vállalkozás a fogyasztót megfosztja a tájékozott döntéshez szükséges időtől, amely kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat pedig tilos.

Ki tartozik felelősséggel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetében?

Mindig az a vállalkozás felel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatért, akinek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat által érintett áru eladása vagy annak eladás ösztönzése érdekében állt. Amennyiben a kereskedelmi kommunikációt eltérő személy tette közzé a vállalkozástól, úgy egyetemlegesen felelősséggel tartozik mind a vállalkozás mind a kereskedelmi kommunikációnak a közzétevője.

Hová lehet fordulni?
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, kivéve: 
Abban az esetben ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, a Gazdasági Versenyhivatal.

A verseny érdemi érintettségét az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, illetve az érintett vállalkozás mérete a nettó árbevétel nagysága alapján határozza meg. Azonban négy esetben a verseny érdemi érintettsége minden egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll az adott kereskedelmi gyakorlat esetén:

  • ha országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgáltatón keresztül valósul meg,
  • ha országos terjesztésű időszakos lap vagy legalább három megyében terjesztett napilap útján valósul meg,
  • ha a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három megye fogyasztói felé irányul, vagy
  • ha az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztönző kereskedelmi gyakorlat legalább három megyében megszervezésre kerül.

Fontos kiemelni, hogy GVH határkörébe tartozó eljárás egyedi sérelmek, kifogások rendezésére nem alkalmas.

A Magyar Nemzeti Bank jár el, ha hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások,  vagy biztosítóintézetek tevékenységével függ össze az eset.

miniszterium130718

A fogyasztók érdekében