A Vállalkozó jogszerűen utasítja vissza a Vásárló igényét a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján , ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nincs kötelezettsége a Belépőjegyet visszaváltására, sem a vásárlás értékének visszatérítésére- (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Tehát, csak akkor gyakorolható jogszabály alapján elállási jog, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól. (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.)

Az eladó rendelkezhet-e úgy, hogy mégis biztosítja a fogyasztók számára az elállási jogot?

Igen, de mivel e tekintetben az online kereskedőket jogszabály nem kötelezi, erre a kedvezményre csak önkéntesen, akár egyedi esetben történő szabad üzleti döntésük alapján kerülhet sor.

Mi történik, ha az előadás elmarad vagy a műsor változik?

A rendezvény meghirdetettek szerint való szervezése és lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége,  a Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Vásárló között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Vásárló pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.

Ilyen esetben, a jegyár visszatérítése követelhető, figyelemmel a vállalkozó általi hibás teljesítésre.

“A műsorváltozás jogát fenntartjuk”– olvasható gyakran, de mit is jelent ez pontosan?Amennyiben a meghirdetett programban a szervezők az időpont, illetve műsorváltoztatás jogát gyakorolva eszközölnek változtatást, az előadás nem minősül elmaradottnak, azonban a műsorváltozás esetén is, mint  amennyiben az előadás elmarad, a jegycserét illetve a visszaváltást lehet követelni.

Mi a helyzet a szállítási költséggel? 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet -a hibásan teljesítő vállalkozót – terhelik.

Tehát álláspontunk szerint nem jogszerű, ha a szállítási költség az előadás elmaradása esetén nem kerül visszatérítésre, mivel az elállás a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg a szerződést, azaz az eredeti állapotot kell helyreállítani.

A fogyasztók érdekében