A vállalkozások mindegyike próbál kedvezményesnek tűnő ajánlatokat és minél több, szélesebb körű szolgáltatást nyújtani, amelyek között azonban gyakran előfordulnak átverésen alapuló utak is. Ezen probléma nem új keletű, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyakran vizsgálja az egyes utazásszervező cégek által az utazási szerződés megkötését megelőzően adott fogyasztói tájékoztatásokat.

E körben az élet igen sokrétű hibák produkálására képes, de a leggyakoribb esetek közé tartozik, hogy a szálloda messzebb van a vízparttól, más kilátást biztosít, a szobák elrendezése, helyiségszáma, felszerelése, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások jellege eltér attól, mint ahogyan azt a szerződése megkötésekor ígérték.  Fontos kiemelni, hogy az utazási iroda nem hivatkozhat ilyen esetben arra, hogy “a prospektusban látható kép csak illusztráció”.

Fontos tudni azt is, hogy az ezekkel az eltérésekkel okozott kellemetlenségek miatt az utas panaszt tehet, illetve kártérítést is követelhet.

Mi követelhető ?

Abban az esetben, ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni.

Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.

Amennyiben az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező – amennyiben az utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

Másrészről, ha az utazási iroda az utazási szerződésben vállalt szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Ez azt jelenti, hogy ha a szállodai szolgáltatás fele akkora kategóriájú volt, mint amiben a felek eredetileg megállapodtak, akkor a részvételi díjnak a szállodai elhelyezésre eső díját ennek megfelelően le kell csökkenteni és ezt a csökkentést a részvételi díj végösszegéből le kell vonni, és vissza kell adni az utas részére.

Az utas a hiba felfedezése után még a helyszínen haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ilyenkor jegyzőkönyvbe  kell foglalni a panaszt, és annak egy példányát az utasnak át kell adni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

Amennyiben az utasnak, mint szerződő félnek az utazási szerződésben foglalt joga sérül, egyedi igényét az utazási iroda felé címzett követelésével kell megpróbálnia érvényesíteni. Amennyiben az utazási iroda határidőben nem válaszol vagy az utas igényének teljesítésétől elzárkózik, az utas követelését bíróság vagy a békéltető testület előtt érvényesítheti.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a pénz fizetésére irányuló lejárt követelések akár fizetési meghagyás útján is érvényesíthetőek a közjegyzők előtt, amellyel esetleg el lehet kerülni egy peres eljárást. Az egymillió forintot meg nem haladó összegű, lejárt követelések azonban kizárólag fizetési meghagyásos eljárás megindításával vagy bíróság előtti szóbeli kereset azonnali tárgyalása mellett érvényesíthetőek, feltéve ha az utazási irodának van ismert belföldi székhelye.

Ha nem anyagi jellegű követelése van a fogyasztónak, hanem az utazási vállalkozó tevékenységével kapcsolatban kíván panaszt tenni (például nem kapta meg az utazási szerződés egy példányát, az utazásszervező megszegte az utólagos díjemeléssel összefüggő tájékoztatási kötelezettséget), akkor a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH) lehet fordulni. Fontos, hogy a hatóság csak bírságolhat a jogsértés megállapításának esetében, és nem kötelezheti az utazási irodát kártérítés megfizetésére.

Miként előzhető meg a probléma?

  • Fordítson különös figyelmet a prospektusok tájékoztatásainak áttanulmányozására;
  • Ellenőrizze az utazás lefoglalása előtt, hogy pontosan mit tartalmaz az ár;
  • Érdeklődjön külön arról is, hogy a hirdetett ár tartalmazza-e a fakultatív programok árát, amennyiben nem, a külön programok áráról érdeklődjön;
  • Körültekintően járjon el bármely utazás lefoglalásánál, kérdezze meg, hogy egyénileg lehetséges-e a látnivalók megtekintése, a programokon való részvétel;
  • Kérdezzen rá arra is, hogy körutazásnál a másik városba szervezett egész napos fakultatív kirándulás esetén a csoport visszatér-e az adott városba vagy sem;
  • Ne kerülje el a figyelmét az sem, hogy a szállás hol helyezkedik el pontosan, több esetben a „város környéki” kifejezés egy tömegközlekedéssel nem, vagy nehezebben megközelíthető külvárosi részt is takarhat.
  • Érdeklődjön másoktól és ismert internetes értékelési oldalakról a szállás színvonala, annak szolgáltatásai és az ellátás felől;
  • Érdeklődjön pontosan az idegenvezető külföldi elérhetőségéről, annak hiányában a kifogások jelzésének módjairól, ügyfélszolgálati elérhetőségekről;

A fogyasztók érdekében