NMMH

­

Hová forduljunk fogyasztóvédelmi ügyben?

A gyakorlatban sokszor jelentkező probléma, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz forduló fogyasztó olyan panasza megoldását várja a hatóságtól, amelyre annak nincsen hatásköre. Amikor pedig az eljárási jogosultság hiánya okán születik elutasító döntés, a fogyasztó a kérdést gyakran úgy éli meg, hogy a „fogyasztóvédők” ide-oda küldözgetik, szerintük hatékony eljárásra nem kerül sor.

Ennek kiküszöbölése érdekében az alábbiakban kívánjuk […]

Kéretlen levelek: tisztességtelen?

A reklámtörvény értelmében, ha a külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével kizárólag akkor küldhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Címzett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó […]

2016. május 19. |Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, NMMH|

A hűségidő-megszakítás miatti kötbérkövetelés törvénybe ütközik!

A telefontársaságoknál gyakran találkozhatunk olyan kedvezményes készülékvásárlási ajánlattal, amelynek során tarifahűség vállalás fejében olcsóbban hozzájuthatunk a mobilkészülékekhez.

Ezekben az esetekben a mobilszolgáltatók hűségnyilatkozatot iratnak alá az ügyféllel, amelynek során az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben esetleg a hűségidő lejárta előtt felmondaná a tarifaszerződést, a telefontársaság úgynevezett kötbér fizetésére kötelezheti őt, amely sok esetben több tízezer Forintos nagyságrendű összeg.A kötbér összegének […]

Tudja, hogy milyen jogok illetik meg, ha nem működik az internetkapcsolat?

Az Új előfizetői szerződésekre vonatkozó rendelet (az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet) -melynek alapján elmondható, hogy erősödik az előfizetők jogi védelme- kiterjed a  a vezetékes telefon, a mobiltelefon, a műsorterjesztés és internet szolgáltatás területére.

E szerint jó, ha tudja: 

A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartam nem haladhatja meg a 72 órát.

A szolgáltató köteles […]

2016. április 15. |NMMH, Tévhitek|