Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

/Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
­

Hová forduljunk fogyasztóvédelmi ügyben?

A gyakorlatban sokszor jelentkező probléma, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz forduló fogyasztó olyan panasza megoldását várja a hatóságtól, amelyre annak nincsen hatásköre. Amikor pedig az eljárási jogosultság hiánya okán születik elutasító döntés, a fogyasztó a kérdést gyakran úgy éli meg, hogy a „fogyasztóvédők” ide-oda küldözgetik, szerintük hatékony eljárásra nem kerül sor.

Ennek kiküszöbölése érdekében az alábbiakban kívánjuk […]

Kéretlen levelek: tisztességtelen?

A reklámtörvény értelmében, ha a külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével kizárólag akkor küldhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Címzett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó […]

2016. május 19. |Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, NMMH|

„Különleges ajánlat, csak ma!”

Ha egy kereskedő vevőcsalogatás céljából úgy hirdet, hogy „Különleges ajánlat, csak ma!” – mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fogyasztó azonnali döntéshozatalra kényszerítésének céljából hamisan azt állítja, hogy a termék csak nagyon korlátozott ideig kapható különleges feltételek mellett -, amelynek révén a vállalkozás a fogyasztót megfosztja a tájékozott döntéshez szükséges időtől, amely kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen. A […]

Kerülje el az utazás kellemetlenségeit!

A vállalkozások mindegyike próbál kedvezményesnek tűnő ajánlatokat és minél több, szélesebb körű szolgáltatást nyújtani, amelyek között azonban gyakran előfordulnak átverésen alapuló utak is. Ezen probléma nem új keletű, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyakran vizsgálja az egyes utazásszervező cégek által az utazási szerződés megkötését megelőzően adott fogyasztói tájékoztatásokat.

E körben az élet igen sokrétű hibák produkálására […]

Így jártunk – zárult az ügy

Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk az esetet egyesületünk elnökségi tagja személyesen tapasztalta, ezért kötelességének érezte, a szükséges panaszbejelentést megtenni az érintett vállalkozással szemben. Korábbi cikkünk és az eset részletes beszámolója Itt olvasható el.

A szóban forgó panaszbejelentés nyomán a tényállás tisztázása érdekében az illetékes hatóság helyszíni szemlét végzett, majd megállapította, hogy a korábban elfogyott, és már nem forgalmazott termékre […]

2016. április 14. |Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság|

Megerősítette a Kúria a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság joggyakorlatát a 3 munkanapos cserekötelezettség ügyében

A Kúria 2016. februárban datált döntésében az új Ptk. hatálya alatt keletkezett panasz kapcsán megerősítette a fogyasztóvédelmi hatóság korábbi jogalkalmazási gyakorlatát a tartós használatra rendelt, kötelező jótállás alá eső termékek esetében, a három munkanapon belüli cserekötelezettség vonatkozásában.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet értelmében a rendelet hatálya alá tartozó […]

2016. március 31. |Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság|

Változott az NFH szakvélemény díja

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által végzett vizsgálatok szakvéleményének díjtételei bruttó 6.605 Ft-ról  7.620,- Ft -ra nőtt 2016- március 1-től.

Az NFH-nál a textil és textilruházatot lehet bevizsgáltatni, így a kabátokat, ruhákat, szöveteket. A lábbeli, és bőrdíszmű termékek, azaz a sportcipő, bőr táska, stb. szintén a hatóság vizsgálati körébe tartozik. Erre azért lehet szükség, mert a magyar jogrendszer a bizonyítás […]

2016. március 8. |Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság|

Jogellenes árfeltüntetés, és vásárlók könyvének hiánya= 1.200.000,- Ft bírság

A Kúria Kfv.37067/2013/7 számon hozott jogerős ítéletetében egyetértett az első fokú Bírósággal és a Fogyasztóvédelmi Hatósággal is az alábbi ügyben:

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, mint elsőfokú hatóság az árfeltüntetés és árfelszámítás országos témavizsgálat keretében a Felperes több, a megye területén található üzletében helyszíni ellenőrzést végzett. A helyszíni ellenőrzések eredményeképpen az elsőfokú hatóság számos, az […]

2016. február 28. |Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság|