Európai Uniós Joggyakorlat

/Európai Uniós Joggyakorlat
­

A Fogyasztók Európai Napja

Immáron 18. alkalommal kerül megrendezésre a Fogyasztók Európai Napja Brüsszelben  2016. március 10-én.

Vendégeink felvetések széles spektrumát vitatják meg, célozva a hatékonyabb szabályozás kialakítását., és vizsgálat tárgyává kerül, hogy milyen stratégiát kell alkalmazni, és mit szükséges módosítani  az Európai intézményeknek ahhoz, hogy a fogyasztók ne szenvedjenek hátrányt egy fogyasztói jogviszonyban. E kérdések között megvitatásra kerül többek közt, hogy Mi […]

2016. március 9. |Európai Uniós Joggyakorlat, Konferencia|

Az ártájékoztatásról

A megfelelő ártájékoztatás az egyik legfontosabb fogyasztói alapjognak – a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő jogának – fontos része.

Ennek alapján biztosítani kell, hogy eladásra kínált termék vonatkozásában a fogyasztó legkésőbb a vásárlás alkalmával tudomást szerezhessen a fizetendő árról. Mindez azt a fogyasztóvédelmi szempontú célt szolgálja, hogy a vásárló minden esetben megalapozott döntést hozhasson.

Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések […]

2016. február 10. |Európai Uniós Joggyakorlat|

Hamarosan online is rendezhetőek lesznek a viták

Hamarosan, azaz várhatóan 2016. február 15. után a fogyasztók anélkül érvényesíthetik jogaikat  hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Az Európai Bizottság létrehoz egy honlapot, amelyen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve ezzel a hosszadalmas bírósági eljárást.

Például ilyen eset lehet, ha egy magyar fogyasztó osztrák cég online boltjából vásárolt valamit, vagy ha egy német […]

(C‑195/14. sz. ügy)

Joggal ellentétes az, ha valamely élelmiszer címkézése és az alkalmazott módszerek alkalmasak arra, hogy a termék megjelenése, a leírás vagy a képi ábrázolás útján egy bizonyos összetevő jelenlétének benyomását keltsék a fogyasztóban, noha valójában ezen összetevő nincs jelen ebben az élelmiszerben, és ez kizárólag az összetevőknek az említett élelmiszer csomagolásán feltüntetett listájából derül ki.

A C‑195/14. sz. ügyben,

az […]

2015. december 10. |Európai Uniós Joggyakorlat|

(C-497/13. sz. ügy)

A Bíróság (első tanács) 2015. június 4-i ítélete (a Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – F. Faber kontra Autobedrijf Hazet Ochten BV

(C-497/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Az alapeljárás felei

Felperes: F. Faber

Alperes: Autobedrijf Hazet Ochten BV

Rendelkező rész

1)

A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és […]

2015. december 10. |Európai Uniós Joggyakorlat|

Külföldi webáruházakkal kapcsolatos panasza van? Ebben az esetben is fordulhat a Békéltető Testülethez!

Magyarországon az online vásárlás évek óta töretlenül fejlődik, ami keresleti és kínálati oldalon is komoly kihívások elé állítja a szereplőket. Az internetes vásárlás népszerűségét mi sem mutatja jobban, minthogy hazánkban az ezévi statisztika alapján az online vásárlók száma meghaladja a 2,3 millió főt. Ezzel összefüggően fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon a 31 százalékos európai uniós átlagot meghaladóan […]

Kölcsön + Biztosítási szerződés = Tisztességtelen?

A biztosítási szerződés elsődleges tárgyának meghatározására irányuló feltételek akkor tekinthetőek világosnak és érthetően megfogalmazottnak, ha nemcsak nyelvtanilag érthetők a fogyasztó számára, hanem átláthatóan feltüntetik a biztosítási mechanizmus konkrét működését is, figyelembe véve az e feltételeket tartalmazó szerződésegyüttest, oly módon, hogy a fogyasztó pontos és érhető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági következményeket. Ha […]

2015. szeptember 21. |Európai Uniós Joggyakorlat|