A Forum Controll Egyesület politikailag független, nonprofit társadalmi szervezet. Célunk, a fogyasztók általános, – így e minőségben állampolgári jogainak – védelme. Tevékenységünk körében fel kívánjuk hívni a közvélemény figyelmét a joggyakorlat visszáságaira, jogi segítséget kívánunk nyújtani a fogyasztóknak jogaik érvényesítéséhez, illetve a fogyasztóvédelem területén szorgalmazni kívánjuk a jogalkotás és a jogalkalmazás továbbfejlesztését.

A Forum Controll Egyesület létrehozásának elhatározását arra az előzetes felmérésünk alapján született eredményre alapítottuk, melynek alapján meggyőződésünk, hogy nem megfelelő informáltsággal rendelkeznek a fogyasztók egy-egy fogyasztói jogviszony vonatkozásában, holott elengedhetetlen lenne a fogyasztók egészsége, biztonsága érdekében, hogy önálló, helyes, számukra előnyös döntést tudjanak hozni megfelelő információk birtokában és ezáltal ne legyenek kiszolgáltatva a hatalmas árukínálattal rendelkező piaci környezetben, illetve ismerjék, hogy kihez fordulhatnak védelemért.

Megítélésünk szerint, szükség van arra, hogy a jogalkotók is figyelembe vegyék ezeket a tapasztalatokat annak érdekében, hogy racionálisabb és a fogyasztók szempontjából még ideálisabb jogszabályi környezet jöhessen létre. E vizsgálódás körében egyebek mellett arra a következtetésre jutottunk, hogy – mint azt a tudomány is igazolta korábban-, a hatékony fogyasztóvédelem három alappillére az információ, az oktatás és a védelem, melyek mind nélkülözhetetlen szerepet játszanak a fogyasztói jogok érvényesülésében. Elmondható, hogy önmagában egyik előbbi tényező sem elégséges, azaz e tényezők között szükséges létrehozni és fenntartani a megfelelő egyensúlyt az eredményesség érdekében. Ezen egyensúly megteremtésében látjuk a saját szerepünket, mivel a szervezetünk önkéntes segítői, tagjai mind elkötelezettek a tudatos fogyasztói lét kialakítása és fenntartása körében, amellett, hogy a fogyasztók jogi védelmét is képesek vagyunk ellátni. Tagjaink között két harminc évnyi szakmai tapasztalattal rendelkező fogyasztóvédelmi szakember is helyet foglal, amellett, hogy személyi állományunk  nagy része jogász végzettséggel rendelkezik, akik több mint fele ügyvédi tevékenységet is folytat, így ezen körülmény folytán azt gondoljuk, hogy az aktív és céltudatos tevékenységünkkel eredményesen hozzá tudunk járulni a hazai fogyasztóvédelem hatékonyságához, amelynek körében készséggel állunk a Kedves Fogyasztók rendelkezésére.

Alapítóink

Dr Csetnekiné Dr Pisák AnnamáriaElnök: Dr. Csetnekiné Dr. Pisák Annamária

Dr Varga ZsanettAlelnök: Dr. Varga Zsanett

Dr Varga ZoltánAlelnök: Dr. Varga Zoltán

ADr. Csetneki Attila

Dr. Lukács TamásDr. Lukács Tamás

Linter EdinaLinter Edina

Dr. Németh Emerencia

Lukács György

Cene János