Az uniós jogszabályok tiltják az illegális vagy tisztességtelen üzleti gyakorlatokat is. Ezt az alábbi intézkedéssel biztosítja:

AZ AGRESSZÍV ÉRTÉKESÍTÉSI MÓDSZEREK TILALMA: Az EU 2005-ben betiltotta a félrevezető reklámokat és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat (pl. az agresszív értékesítési módszereket). Ez azt jelenti, hogy a kereskedők nem próbálkozhatnak rejtett költségekkel, trükkökkel, hamis állításokkal vagy félrevezető információkkal termékeket árusítani, és tilosak a gyermekeket megcélzó reklámok is. Ha egy termékről azt állítják, hogy ingyenes,  akkor annak valóban ingyenesnek kell lennie.

TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK:

Az uniós szabályok jogi védelmet biztosítanak azoknak a fogyasztóknak, akik távértékesítési eszközök révén vásárolnak árut vagy szolgáltatást. Garantáljuk, hogy a fogyasztók a vásárlás előtt elegendő információkat kapjanak, valamint hogy a szerződéskötést követő 7 munkanapon belül bármikor következmények vagy szankciók nélkül meggondolhassák magukat. Az EU emellett védi a fogyasztókat a nem kért áruk értékesítése és a bankkártyájuk jogtalan felhasználása ellen. A vásárlástól való elállásra fenntartott gondolkodási idő 2014-től 14 napra nő.

TERMÉKJAVÍTÁS: Az uniós szabályok jogi védelmet biztosítanak azoknak a fogyasztóknak, akik a vásárlás után veszik észre, hogy a termék hibás vagy nem egyezik meg a reklámban bemutatottal. A vásárolt termékekre minden esetben kétéves garancia vonatkozik. Ha ez alatt az időtartam alatt az áru gyártási hiba miatt elromlik, a fogyasztónak jogában áll javítást kérni. Ha az árut ésszerű időn belül nem lehet megjavítani, a vételár egészét vagy egy részét vissza kell téríteni a vásárlónak. Az értékesítő által biztosított jótállás nem helyettesíti a minimum két évre szóló kötelező garanciát, de kiegészítheti azt.

VITARENDEZÉS: Az uniós szabályok értelmében az alternatív vitarendezés vagy a jogviták online rendezése peren kívüli megoldási lehetőséget kínál a fogyasztónak, ha a megvásárolt áru vagy szolgáltatás kapcsán vitába keveredik a kereskedővel. Ezek az olcsó, gyors és egyszerű eljárások rugalmasabbak, mintha a fogyasztó a bíróságon próbálna érvényt szerezni jogainak. A peren kívüli vitarendezés akkor is járható jogi út, ha a vita több országot érint. Az EU jelenleg dolgozik egy olyan uniós online platform kidolgozásán, amely segítségével a fogyasztók egy helyen rendezhetik az online vásárlásokból fakadó esetleges jogvitákat.

KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK: A kis értékű követelések uniós eljárása 2009 óta létezik. Olyan, több államot érintő polgári vagy kereskedelmi peres eljárásokra vonatkozik, ahol a benyújtott követelés értéke nem haladja meg a kétezer eurót. Az eljárás során nincs szükség ügyvédekre és a meghozott ítéletet mindegyik tagállamnak el kell ismernie és annak érvényt kell szereznie.

A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat feladata, hogy a több tagállamot érintő illegális kereskedelmi gyakorlatok feltérképezése, vizsgálata és betiltása érdekében megkönnyítse az együttműködést és az információcserét az uniós tagállamok hatóságai számára. A tagállamok így hatékonyabban fel tudnak lépni a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése ellen.

A hálózat emellett rendszeresen felügyeli a piacot, Az ilyen, egy-egy ágazatra irányuló „razziák” során azt vizsgálják, hogy az ellenőrzés céljából kiválasztott weboldalak megfelelnek-e az EU fogyasztóvédelmi jogszabályainak. Ha valamelyik weboldal megsérti ezeket a szabályokat, a hálózat értesíti a megfelelő hatóságokat.

Problémás ügyek megoldása

Mi történik, ha az új számítógépe elromlik, az interneten rendelt áru nem érkezik meg Önhöz vagy költségtérítést szeretne kapni, mert repülőjáratnak törlése miatt az éjszakát szállodában kellett töltenie? Az uniós fogyasztóvédelmi politika ilyen esetekben is biztosít bizonyos mértékű garanciát és támogatást.

Ha egy kereskedő nem tartja tiszteletben az Ön jogait, lépjen kapcsolatba az EU valamelyik fogyasztóvédelmi szervezetével. Ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak a fogyasztóvédelmi politika végrehajtásában és a fogyasztói bizalom növelésében.

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net) az EU összes tagállamában, plusz Norvégiában és Izlandon is működtet központokat. A hálózat feladata, hogy díjmentes segítséget és tanácsot nyújtson jogaikról azoknak, akik egy külföldi uniós országban, Norvégiában vagy Izlandon székhellyel rendelkező kereskedőtől vásároltak árut vagy szolgáltatást. Ha problémájuk merül fel a vásárlás után, ECC-Net segíthet a fogyasztóknak abban, hogy kapcsolatba lépjenek a kereskedővel és békés megoldást találjanak. Ha ez nem lehetséges, a hálózat más megoldást (pl. peren kívüli vitarendezést) javasol a panasz kezelésére.

A hálózatot az Európai Bizottság és a részt vevő tagállamok közösen finanszírozzák.

A fogyasztók tájékoztatása

A fogyasztóvédelmi politika nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a fogyasztók megkapják a megfelelő döntéshez szükséges tájékoztatást. Az alábbi információk nem csupán a fogyasztók döntéseit befolyásolják, de a fogyasztói bizalom kiépítéséhez is hozzájárulnak.

EGYÉRTELMŰ ELADÁSI ÁR: Az uniós szabályok értelmében az eladási árat és a mértékegységenkénti árat egyértelműen fel kell tüntetni, és azoknak könnyen azonosíthatónak kell lenniük. A fogyasztók a bolti vagy internetes vásárlás során így könnyen összehasonlíthatják a különböző termékek árait.

PONTOS TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉLELMISZEREKRŐL: Az uniós szabályok értelmében az élelmiszerek összetevőit és tápértékre vonatkozó fő adatokat pontosan fel kell tüntetni az élelmiszerek csomagolásán, hogy a fogyasztók tisztában legyenek azzal, mit esznek vagy isznak. Külön uniós szabályok vonatkoznak a három év alatti gyereknek vagy különleges táplálkozási célokra szánt (pl. diétás) élelmiszerekre, illetve bizonyos (pl. alkoholtartalmú) italokra.

Csak akkor lehet egy élelmiszer-összetevőt úgy reklámozni, hogy az kedvező hatással van az egészségre, ha az állítás igazát tudományos értékelést követően jóváhagyták. A megalapozatlan és félrevezető információkkal forgalmazott termékek előbb-utóbb eltűnnek a piacról.

A termékek címkézése és csomagolása                             

Példák az Uniós termékeken található, biztonsági és környezetvédelmi információkat tartalmazó címkékre.

A címkék jelentése: a) a termék irritáló hatású, b) az áru vagy a szolgáltatás teljes életciklusát tekintve csak kis mértékben károsítja a környezetet, ezért teljesíti az ökocímke odaítélésének feltételeit, c) a csomagolás újrahasznosítható, d) a termék megfelel a biogazdálkodásra vonatkozó uniós szabályoknak. A textiltermékek jellegzetességeit, vagy az energiafogyasztás, és- kibocsátás mértékét, illetve a termék összetételét más címkék jelzik.

Online tanácsadó szolgáltatások

Az EURÓPA ÖNÖKÉRT weboldal számos gyakorlati tanáccsal és segítséggel szolgál az Unióban, Norvégiában vagy Izlandon élő/székhellyel rendelkező polgároknak és vállalkozásoknak olyan témákban, mit az utazás, a munkavállalás, a külföldön történő vásárlás vagy vállalatindítás.

Az EURÓPA ÖNÖKÉRT TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT jogi tanácsokkal látja el a polgárokat és a vállalkozásokat uniós jogaikról. A feltett kérdésekre egy héten belül és díjmentesen, az általuk választott nyelven kaphatunk választ.

TISZTESSÉGES EZ? (Is it fair?) A honlap közérthetően ismerteti és mindennapi példákkal szemlélteti, hogy mely kereskedelmi gyakorlatok tilosak az Unióban.

Nyomon követés és értékelés

Az EU fogyasztói piacok rendszeres nyomon követésével folyamatosan értesül a fogyasztói magatartás és a tagállami piacok változásairól. Célja annak feltérképezése, hogy milyen hatással jár a szakpolitika a fogyasztókra, és hogy melyek az innovációt és a versenyt korlátozó belső piaci akadályok.

Az Eurobarométer-felméréseken alapuló fogyasztói eredménytábla évente két alkalommal jelenik meg, és több mint 50 gazdasági szektort vizsgál. Az EU ezzel a dokumentummal azt kívánja értékelni, milyen a fogyasztók helyzete az egyes tagállamokban és hogyan teljesítenek a piacok. Az EU emellett mélyreható tanulmányt készít a nem jól teljesítő piacokról, hogy képet kapjon arról, milyen szakpolitikai intézkedésekre van szükség. A lehetséges intézkedéseket célzott, a fogyasztói magatartást mérő vizsgálatokkal elemzi.

Nemzetközi együttműködés

A politikaalkotóknak és a szabályokat érvényesítő hatóságoknak közös érdekük, hogy kiszűrjék a kockázatokat, a nem biztonságos termékeket, valamint az illegális és tisztességtelen kereskedelmi módszereket. Az e-kereskedelem fokozatos térnyerése miatt minden eddiginél fontosabb, hogy az EU együttműködjön a nem uniós országokkal.

Az EU a fogyasztási cikkek biztonságára vonatkozó együttműködési megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal és a Kínai Népköztársasággal.

A RAPEX-Kína online rendszer állandóan és gyors adattovábbítást tesz lehetővé az uniós és a kínai termékbiztonsági hatóságok között. A kínai hatóságok      2006 és 2011 között 1752 RAPEX-bejelentés kapcsán foganatosítottak intézkedéseket. Kína többek között megakadályozta vagy korlátozta a bejelentett veszélyes termékek uniós exportját.

Többoldalú együttműködés létrehozására került sor a fogyasztási cikkek egészségügyi és biztonsági vonatkozásaival foglalkozó nemzetközi csoportja és a fogyasztóitermék-biztonsággal foglalkozó OECD-munkacsoport keretében. Az Európai Bizottság 2011-ben kísérleti projektet indított el az Egyesült Államokkal, Kanadával és Ausztriával karöltve, hogy nagy hatékonyságú és szorosan összehangolt biztonsági követelményekkel javítsa a termékbiztonságot.

miniszterium130718

A fogyasztók érdekében