Gyakori esetnek mondható, hogy a fogyasztók hiába küldik vissza az árut elállás folytán, vagy csak csökkentett vételárat hajlandó a vállalkozás visszautalni vagy előfordul az is, hogy teljes elutasításba ütközik a vásárló.

Előfordult olyan eset is, amelynek során a fogyasztó fényképezőgépet vásárolt a webáruházban, és azt személyesen vette át a kijelölt üzletben. Ekkor az eladó biztatta a fogyasztót, hogy próbálja ki és döntse el a készült próbafelvételek alapján, szüksége van-e az árucikkre, ha nem, akkor 14 napon belül meggondolhatja magát, mivel a törvény alapján elállási jog illeti meg.

A vásárló eszerint járt el, majd amikor úgy ítélte meg, hogy az objektív nem az általa elvárt minőséget produkálja, úgy döntött, hogy nem szeretné megtartani a készüléket, így telefonált és emellett e-mailben is jelezte, hogy vissza szeretné adni a fényképezőgépet. Majd, annak rendje s módja szerint a visszavitte a készüléket, ahol hidegzuhanyként érte az indok: túllépte a megengedett exponálási lehetőséget, ezért nem kaphatja vissza a teljes vételárat. A vállalkozás csak 15 %-os használati díj levonása mellett lett volna hajlandó a pénz kifizetésére. Ezt természetesen a fogyasztó nem fogadta el .

Fontos tudni, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint internetes vásárlásnál a tizennégy napos indokolás nélküli elállás esetében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül meg kell téríteni a fogyasztó által kifizetett teljes összeget (még a kiszállítás díját is). Ilyenkor lehet ugyan értékcsökkenést levonni, de csak akkor, ha ez abból eredt, hogy a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta a terméket. Erről is viszont tájékoztatni kell előzetesen a fogyasztót, ha pedig ez nem történt meg, akkor nem lehet levonni semmilyen költséget, így használati díjat sem.

A jogszabályi előírások alapján a fenti webáruház nem járt el megfelelően és a teljes összeget meg kellet volna térítenie, mivel az általános szerződési feltételekben nem tájékoztatta a fogyasztót az elállás részleteiről, még arról sem, hogy azt hogyan gyakorolhatja.

Egy másik esetben a fogyasztó webáruházban megrendelte a terméket, és előre kifizette az interneten. 10-20 munkanapos határidő volt megadva a szállításra, de az elmaradt. A vásárló habozott, még csak elállni sem mert a szerződéstől, hiszen a terméket meg sem kapta. Később viszont döntött és értesítette írásban a vállalkozást arról, hogy nem kéri a kiszállítást sem. Ekkor azonban már a cég nem volt elérhető.

Az említett Korm. rendelet egyértelműen rendelkezik és a termék megrendelése és átvétele között is el lehet állni a szerződéstől. Ráadásul a második példában a webáruház a szállítással késedelembe esett, és megszegte a fogyasztóval kötött szerződését.

Mire figyeljenek a fogyasztók az internetes megrendelésnél?

Indokolás nélküli, 14 napon belüli elállás esetén a teljes kifizetett összeget vissza kell kapni, kivéve, ha a fogyasztó a működés megállapításához meghaladó mértékben használta a terméket és ezért csökkent annak az értéke és ennek lehetőségéről előre tájékoztatták!

Nem számít, hogy sor került-e már a kiszállításra, előtte is élni lehet az elállási joggal!

A vállalkozás nem tagadhatja meg a pénz visszafizetését azzal az indokkal, hogy a fogyasztó a terméket már kipróbálta vagy használta.

miniszterium130718

A fogyasztók érdekében