forumkontroll

/Forum Kontroll
­

About Forum Kontroll

Tagjaink között két harminc évnyi szakmai tapasztalattal rendelkező fogyasztóvédelmi szakember is helyet foglal, amellett, hogy személyi állományunk nagy része jogász végzettséggel rendelkezik, akik több mint fele ügyvédi tevékenységet is folytat.

Mit tegyünk, ha hibás a cipő?

Sokaknak okoz bosszúságot, ha cipőt vásárolnak és az rövid használat után tönkremegy. Ilyenkor nem ritka, hogy a kereskedők nem veszik komolyan a termék minőségét firtató panaszt, ezért összefoglaltuk amit a fogyasztóknak tudniuk érdemes:

 

A fogyasztók érdekében

2016. április 18. |Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat|

Tudja, hogy milyen jogok illetik meg, ha nem működik az internetkapcsolat?

Az Új előfizetői szerződésekre vonatkozó rendelet (az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet) -melynek alapján elmondható, hogy erősödik az előfizetők jogi védelme- kiterjed a  a vezetékes telefon, a mobiltelefon, a műsorterjesztés és internet szolgáltatás területére.

E szerint jó, ha tudja: 

A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartam nem haladhatja meg a 72 órát.

A szolgáltató köteles […]

2016. április 15. |NMMH, Tévhitek|

Kihez lehet fordulni a CSOK-kal kapcsolatos panasz esetén?

A felelős pénzügyi döntéshez a fogyasztóknak tisztában kell lenniük az esetleges hátrányokkal a családok otthonteremtési kedvezményével kapcsolatban. Fontos ezért, hogy a döntés előtt tájékozódjunk az alapvető előírásokról, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a hitelintézetek alkalmazottaira is rendkívül nagy felelősség hárul a megfelelő tájékoztatás tekintetében. Ennek híján ugyanis olyan szerződés aláírásába vághat bele az ügyfél, amelyből később hátránya is […]

2016. április 14. |CSOK|

A vendéglátóhelyeken szélesedik a sörkínálat

A fogyasztóvédelem területét érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal abban az esetben jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

Az általa lefolytatott eljárások legfőbb területei a következők:

fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,
versenykorlátozó megállapodások,
gazdasági erőfölénnyel való visszaélés,
fúziókontroll.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) előbb részletezett tevékenysége körében megállapította, hogy  a  Heineken, a Borsodi, […]

2016. április 14. |Gazdasági Versenyhivatal|

Fapép a sajtban

Előfordulhat, hogy több, magát „100 százalék parmezánként” reklámozó termékben nincs is parmezán, hanem helyette fapépet tartalmaz?  Bebizonyosodott: IGEN.

Az amerikai Food and Drug Administration (FDA)  névtelen bejelentés alapján előre be nem jelentett ellenőrzést tartott , aminek következtében eljárás indult például a nagy élelmiszerbolt hálózatoknak beszállító Castle Cheese ellen, mivel elemzésükből kiderült, hogy nem használtak parmezánt a Market Pantry márkájú 100 százalékos […]

2016. április 14. |Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat|

Kerülje el az utazás kellemetlenségeit!

A vállalkozások mindegyike próbál kedvezményesnek tűnő ajánlatokat és minél több, szélesebb körű szolgáltatást nyújtani, amelyek között azonban gyakran előfordulnak átverésen alapuló utak is. Ezen probléma nem új keletű, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyakran vizsgálja az egyes utazásszervező cégek által az utazási szerződés megkötését megelőzően adott fogyasztói tájékoztatásokat.

E körben az élet igen sokrétű hibák produkálására […]

Így jártunk – zárult az ügy

Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk az esetet egyesületünk elnökségi tagja személyesen tapasztalta, ezért kötelességének érezte, a szükséges panaszbejelentést megtenni az érintett vállalkozással szemben. Korábbi cikkünk és az eset részletes beszámolója Itt olvasható el.

A szóban forgó panaszbejelentés nyomán a tényállás tisztázása érdekében az illetékes hatóság helyszíni szemlét végzett, majd megállapította, hogy a korábban elfogyott, és már nem forgalmazott termékre […]

2016. április 14. |Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság|

Vállalkozások kötelező részvétele a békéltető eljárásokban

A fogyasztóvédelemről szóló törvény legutóbbi módosítása révén szigorodott a szabályozás a vállalkozásokat érintően. Eszerint a vállalkozások együttműködési és részvételi kötelezettsége áll fenn amennyiben békéltető testületi eljárásra kerül sor, minek értelmében:

Nyilatkozniuk kell, hogy a békéltető testület döntését kötelezésként elfogadják-e.
Ha a jogvitát lefolytató testület illetékességi területén van a cég székhelye, személyesen meg is kell jelennie a meghallgatáson. […]

2016. április 14. |Békéltető testület|

Megerősítette a Kúria a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság joggyakorlatát a 3 munkanapos cserekötelezettség ügyében

A Kúria 2016. februárban datált döntésében az új Ptk. hatálya alatt keletkezett panasz kapcsán megerősítette a fogyasztóvédelmi hatóság korábbi jogalkalmazási gyakorlatát a tartós használatra rendelt, kötelező jótállás alá eső termékek esetében, a három munkanapon belüli cserekötelezettség vonatkozásában.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet értelmében a rendelet hatálya alá tartozó […]

2016. március 31. |Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság|

Vízóra elfagyáskor ki kell fizetni az elfolyt víz árát?

Sokan nem tudják, hogy tartós hideg esetén, bekövetkezhet a vízóra elfagyás. Ha előre gondolkodunk és megtesszük a kellő óvintézkedéseket, akkor megkímélhetjük magunkat attól, hogy rengeteg víz elfolyjon, mely akár egy óra alatt több napi köbméternek megfelelő is lehet, az eltört csövön keresztül. […]

2016. március 17. |Tévhitek|