A telefontársaságoknál gyakran találkozhatunk olyan kedvezményes készülékvásárlási ajánlattal, amelynek során tarifahűség vállalás fejében olcsóbban hozzájuthatunk a mobilkészülékekhez.

Ezekben az esetekben a mobilszolgáltatók hűségnyilatkozatot iratnak alá az ügyféllel, amelynek során az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben esetleg a hűségidő lejárta előtt felmondaná a tarifaszerződést, a telefontársaság úgynevezett kötbér fizetésére kötelezheti őt, amely sok esetben több tízezer Forintos nagyságrendű összeg.A kötbér összegének túlnyomó részét általában a még hátralévő, ki nem fizetett hónapok “kedvezményes” díjai teszik ki. Egyetlen szépséghibája van ennek a multik által bevett gyakorlatnak, amit rendszerint nem kötnek az előfizetők orrára, mégpedig az, hogy törvénybe ütközik! A 2003. évi C. törvény 134. §. (15) rendelkezik arról, hogy hűségszerződés idő előtti felmondása esetén nem követelhető kötbér a hűségidőből még hátralévő, még ki nem fizetett időszakra! Az egyetlen dolog, ami viszont a törvény szerint tényleg jogosan követelhető, az pedig a kedvezményesen vásárolt készülék teljes árához viszonyított különbözet.

Ehhez képest, az egyik mobilszolgáltató ÁSZF-jében az alábbit találtuk:

“Határozott tartamú Előfizetői szerződés esetén az Előfizető a Szolgáltató által biztosított kedvezményes feltételekre (pl. telepítési vagy belépési díj kedvezmény, díjcsomagra vonatkozó kedvezmény, készülékár kedvezmény) tekintettel vállalja, hogy az Előfizetői szerződés határozott időtartamán belül az Előfizetői szerződést nem szünteti meg, annak megszüntetésére a Szolgáltató részéről az Előfizetőnek felróható okból nem kerül sor, az Előfizető oldalán felmerülő oknak számít a Szolgáltató részéről az Előfizető díjtartozása miatt történő felmondás. Amennyiben a határozott időtartam alatt fenti okokból kerül sor a Szerződés megszűnésére, az Előfizető az Egyedi előfizetői szerződésben meghatározott mértékű kötbér megfizetésére köteles.”

Tehát érdemes ellenőrizni, hűségidő felmondása esetén, hogy a szolgáltató milyen jogcímen, mekkora összeget követel tőlünk.

Ha a követelt összeg, magasabb mint a hűségidő miatt nyújtott kedvezmény és a készülék, díjcsomag teljes árának különbözete, célszerű tehát a törvényre hivatkozva érvelni a szolgáltatónál.

Ha viszont ez sem segít, vita esetén hova fordulhat?

Az előfizetői szerződés megszűnésével kapcsolatos vitás kérdések rendezése minden esetben bírósági útra tartozik. Amennyiben tehát az előfizető és a szolgáltató között probléma merül fel a felmondással, valamint az esetleges kötbérfizetési kötelezettséggel összefüggésben, az előfizető igénye érvényesítésére a vállalkozás székhelye szerint illetékes bíróságon kezdeményezhet peres eljárást. Ezenfelül pedig a lakóhelye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti, melynek keretében az ügy bíróságon kívüli, ingyenes és gyors megoldását eszközölheti.

A fogyasztók érdekében